Sl. No Teaching Staff
1 Karthika K
2 Nisha K
3 Vineetha V V
4 Soumya Lakshmi
5 Sheela P B
6 Prajisha K P
7 Fathima K P
8 Hirunisa N
9 Fameedha M M
10 Anitha M
11 Nusaiba M K
12 Asma T P
13 Mini Sreekumar
14 Subheesh M
15 Abdul Basith
16 Afsal A
17 Ashmi
18 Arifa T K
19 Priyanka
20 Febeena
21 Sajira
22 Ashik P B